Hướng Dẫn Mở Lệnh Kích Hoạt Ở Sàn Giao Dịch Bingbon

Song song với hướng dẫn mở lệnh thị trường, sẽ có kèm theo hướng dẫn lệnh kích hoạt. Muốn biết khác nhau giữa hai lệnh như thế nào, cùng xem qua hướng dẫn nhé!