Bingbon rõ ràng về các khoản phí của mình, vì vậy bạn sẽ được biết về tất cả các khoản phí mà bạn sẽ phải chịu khi giao dịch với sàn. Bingbon chỉ tính phí giao dịch một lần khi user chốt lệnh.

Phí giao dịch Crypto thấp nhất thị trường với 0.045%, còn 0.037% khi Copy Trading

Phí giao dịch Forex với 0.03%, còn 0.025% khi Copy Trading

 Phí giao dịch Global Indices với 0.03%, còn 0.025% khi Copy Trading

Phí giao dịch Commodities với 0.03%, còn 0.025% khi Copy Trading

Phí thủ tục rút tiền

Loại tiền rút Chi phí rút
BTC 0.0005
ETH 0.005
USDT-OMNI 5
USDT-ERC20 1
USDT-TRC20 Miễn phí

Chi phí giao dịch thấp nhất thị trường.

Mọi thắc mắc liên hệ tại đây để được giải đáp: