Cách tính 3 lệnh hợp đồng tiêu chuẩn của Bingbon

Cùng Bingbon xem qua cách tính 3 lệnh hợp đồng tiêu chuẩn (lệnh thị trường, lệnh dừng giới hạn và lệnh giữ)!

I. Lệnh thị trường là gì?

Lệnh thị trường là phương thức đặt lệnh theo “Giá thực hiện dự kiến = Giá hiện tại * (1 ± Spread)” của hợp đồng tiêu chuẩn. 

Đặc điểm của lệnh thị trường là tiêu hao độ sâu thị trường, giao dịch thực hiện ngay.

Cách tính 3 lệnh hợp đồng tiêu chuẩn của Bingbon

Cách tính chốt lãi/ dừng lỗ,

① Theo giá:

Lãi dự kiến = vốn đòn bẩy hướng giao dịch *【(Giá đóng vị thế – Giá thực hiện dự kiến)/ Giá thực hiện dự kiến】 ⁣

Lỗ dự kiến = vốn đòn bẩy hướng giao dịch *【(Giá đóng vị thế – Giá thực hiện dự kiến)/ Giá thực hiện dự kiến】 ⁣

② Theo tỷ lệ:

Giá chốt lãi/dừng lỗ dự kiến = Tỷ lệ chốt lãi/dừng lỗ * Giá thực hiện dự kiến / (Hướng giao dịch * đòn bẩy) + Giá thực hiện dự kiến.⁣

(Đặc biệt lưu ý: Khi dừng lỗ, người dùng nhập số dương đằng trước, khi tính toán sử dụng số âm)⁣

Lãi dự kiến = vốn đòn bẩy hướng giao dịch *【(Giá chốt lãi/dừng lỗ dự kiến – Giá thực hiện dự kiến)/ Giá thực hiện dự kiến】

Lỗ dự kiến = vốn đòn bẩy hướng giao dịch *【(Giá chốt lãi/dừng lỗ dự kiến – Giá thực hiện dự kiến)/ Giá thực hiện dự kiến】

II. Lệnh dừng giới hạn là gì?

“Lệnh dừng giới hạn” không như “lệnh giới hạn”, nhưng đều là công cụ tự động đặt lệnh, cho phép tự động đặt lệnh khi giá thị trường chạm mức thiết lập của lệnh dừng giới hạn, giảm thiểu phiền phức canh nhìn giá. Ngoài ra, lệnh dừng giới hạn đặt lệnh giá thị trường như đặt lệnh thủ công.

Cách tính 3 lệnh hợp đồng tiêu chuẩn của Bingbon

Các nguyên nhân khiến lệnh dừng giới hạn thất bại:

  • Lệnh thị trường không đóng băng vốn lệnh, do đó khi đạt mức giá kích hoạt, nếu số dư tài khoản không đủ thì sẽ không đặt được lệnh, đồng thời hệ thống sẽ hủy lệnh này.
  • Khi giá thị trường biến động mạnh (chỉ số giá đóng thấp, giá mở cao), sau khi kích hoạt lệnh mở vị thế, giá mua bán thị trường và giá lệnh ủy thác chênh lệch cao hơn 1.5% sẽ khiến vị thế mở không thành công, đồng thời hệ thống sẽ hủy lệnh này.

Lệnh dừng giới hạn – cách tính chốt lãi/dừng lỗ⁣

Giá thực hiện lệnh dừng giới hạn = Giá kích hoạt * (1 ± spread)

① Chốt lãi/dừng lỗ theo giá:

Lãi dự kiến = vốn đòn bẩy hướng giao dịch *【(Giá đóng vị thế – Giá thực hiện lệnh dừng giới hạn)/Giá thực hiện lệnh dừng giới hạn】 ⁣

Lỗ dự kiến = vốn đòn bẩy hướng giao dịch *【(Giá đóng vị thế – Giá thực hiện lệnh dừng giới hạn)/Giá thực hiện lệnh dừng giới hạn】

② ⁣Chốt lãi/dừng lỗ theo tỷ lệ:

Giá chốt lãi/dừng lỗ dự kiến = Tỷ lệ chốt lãi/dừng lỗ * Giá thực hiện lệnh dừng giới hạn / (Hướng giao dịch * Đòn bẩy) + Giá thực hiện lệnh dừng giới hạn.⁣

(Đặc biệt lưu ý: Khi dừng lỗ, người dùng nhập số dương đằng trước, khi tính toán sử dụng số âm)⁣

Lãi dự kiến = vốn đòn bẩy hướng giao dịch *【(Giá chốt lãi/dừng lỗ dự kiến – Giá thực hiện lệnh dừng giới hạn)/ Giá thực hiện lệnh dừng giới hạn】

Lỗ dự kiến = vốn đòn bẩy hướng giao dịch *【(Giá chốt lãi/dừng lỗ dự kiến – Giá thực hiện lệnh dừng giới hạn)/ Giá thực hiện lệnh dừng giới hạn】

III – Lệnh giữ là gì?

Lệnh giữ là vị thế người dùng chưa quyết toán, lãi lỗ chưa quyết toán thông thường được gọi là “lãi nổi/lỗ nổi”

Cách tính chốt lãi/dừng lỗ lệnh giữ⁣

① Chốt lãi/dừng lỗ theo giá:

Lãi dự kiến = vốn đòn bẩy hướng giao dịch *【(Giá đóng vị thế – Giá mở vị thế)/ Giá mở vị thế】 ⁣

Lỗ dự kiến = vốn đòn bẩy hướng giao dịch *【(Giá đóng vị thế – Giá mở vị thế)/ Giá mở vị thế】

② ⁣Chốt lãi/dừng lỗ theo tỷ lệ:

Giá chốt lãi/dừng lỗ dự kiến = Tỷ lệ chốt lãi/dừng lỗ * Giá mở vị thế / (Hướng giao dịch * Đòn bẩy) + Giá mở vị thế.⁣

(Đặc biệt lưu ý: Khi dừng lỗ, người dùng nhập số dương đằng trước, khi tính toán sử dụng số âm)⁣.⁣

Lãi dự kiến = vốn đòn bẩy hướng giao dịch *【(Giá chốt lãi/dừng lỗ dự kiến – Giá mở vị thế)/ Giá mở vị thế】

Lỗ dự kiến = vốn đòn bẩy hướng giao dịch *【(Giá chốt lãi/dừng lỗ dự kiến – Giá mở vị thế)/ Giá mở vị thế】

Bắt đầu giao dịch ngay

Bingbon là 1 trong 3 sàn có khối lượng giao dịch lớn nhất tại thị trường Việt Nam. 

  • Phí giao dịch thấp nhất thị trường.

  • Sử dụng nhiều loại nền tảng hỗ trợ khách hàng.

  • Hỗ trợ khách hàng 24/7.

Live prices on most popular markets

[crypto type="list" coins="BTC,ETH,DASH,NEO,ARK,WAVES,HT,ZIL"]
Name Price24H (%)
Bitcoin (BTC)
$19,770.05
3.37%
Ethereum (ETH)
$1,106.01
4.07%
Tether (USDT)
$1.00
-0.02%
BNB (BNB)
$224.08
2.58%
Cardano (ADA)
$0.466186
3.29%
XRP (XRP)
$0.323623
3.18%
Dogecoin (DOGE)
$0.068045
3.32%