Sự kiện phúc lợi giữa năm

Sự kiện phúc lợi giữa năm

Chúng ta đã đi được nửa chặng đường của năm 2021. Để cảm tạ sự ủng hộ và tín nhiệm của khách hàng đối với Bingbon, chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện giao dịch có thời hạn kèm theo các cơ hội nhận được phúc lợi!

Cơ cấu giải thưởng:
I – Phúc lợi cho khách hàng mới

  1. Trong thời gian sự kiện, người dùng mới lần đầu nạp tiền từ 10 USDT trở lên sẽ có cơ hội nhận được bao lì xì (1 token Dogecoin + 3 phần tiền thưởng). Mỗi tài khoản có thể nhận tối đa 1 lần. Chi tiết tiền thưởng như sau:

 

Mệnh giá tiền thưởng (USDT) Bội số đòn bẩy Mức giao dịch yêu cầu (USDT)
10 10 5000
20 10 20000
50 10 40000

 

  1. Trong thời gian sự kiện, người dùng mới có cơ hội nhận được 1 token Dogecoin mỗi khi lũy kế giao dịch đạt 10000 USDT. Mỗi tài khoản có thể nhận tối đa 10 token.

 

II – Phúc lợi cho khách hàng cũ

 

  1. Trong thời gian sự kiện, người dùng cũ có cơ hội nhận được bao lì xì (1 token Dogecoin + 2 phần tiền thưởng) khi lũy kế giao dịch đạt 1000 USDT. Mỗi tài khoản có thể nhận tối đa 1 lần. Chi tiết tiền thưởng như sau:

 

Mệnh giá tiền thưởng (USDT) Bội số đòn bẩy Mức giao dịch yêu cầu (USDT)
10 10 5000
20 10 25000

 

  1. Trong thời gian sự kiện, người dùng cũ đạt mức lũy kế giao dịch dưới đây có cơ hội nhận được ngưỡng phần thưởng tương ứng (chỉ có thể nhận 1 lần).

 

Lũy kế giao dịch (USDT) Mệnh giá tiền thưởng Bội số đòn bẩy
10000 10 10
30000 30 10
50000 50 10
100000 100 10
200000 200 10
500000 500 10

 

Nội quy sự kiện:

1) Thời gian sự kiện: 23:00 ngày 24/06/2021 – 22:59 ngày 30/06/2021

2) Phúc lợi cho khách hàng mới chỉ áp dụng với người dùng mới đăng ký và tham gia trong thời gian sự kiện. Để tham gia sự kiện, tài khoản cần liên kết với số điện thoại.

a) Trong thời gian sự kiện, người dùng mới thỏa mãn yêu cầu lần đầu nạp 10 USDT trở lên có cơ hội nhận được bao lì xì (1 token Dogecoin và 3 phần tiền thưởng). Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận tối đa 1 lần trong thời gian sự kiện.

b) Trong thời gian sự kiện, người dùng mới có cơ hội nhận được 1 token Dogecoin mỗi khi lũy kế giao dịch đạt 10000 USDT. Mỗi tài khoản có thể nhận tối đa 10 token trong thời gian sự kiện.
c) Trong thời gian sự kiện, mỗi tài khoản đáp ứng các điều kiện có thể nhận được tối đa 11 token Dogecoin (1 token từ nạp tiền + 10 token từ giao dịch đạt mức yêu cầu)

d) Tài khoản mới đăng ký chỉ có thể tham gia nhận phúc lợi cho khách hàng mới, không được tham gia và thống kê trong phúc lợi cho khách hàng cũ.

3) Khách hàng cũ là người dùng đã đăng ký tài khoản trước khi sự kiện bắt đầu. Khách hàng cũ không thể nhận phúc lợi cho khách hàng mới.

4) Phần thưởng giao dịch cho người dùng cũ được chia làm 2 phần:

a) Trong thời gian sự kiện, người dùng cũ có cơ hội nhận được bao lì xì (1 token Dogecoin + 2 phần tiền thưởng) khi lũy kế giao dịch đạt 1000 USDT.
b) Trong thời gian sự kiện, giao dịch tài khoản người dùng cũ sẽ được thống kê. Khi sự kiện kết thúc, họ sẽ nhận phần tiền thưởng tương ứng với mức ngưỡng giao dịch họ đạt được. (Chỉ thống kê 1 lần và các phần thưởng không trùng nhau)

5) Sự kiện này chỉ thống kê các giao dịch hợp đồng tiêu chuẩn USDT

6) Tiền thưởng sự kiện này được chia làm 2 loại: yêu cầu ngưỡng và không yêu cầu ngưỡng giao dịch để sử dụng. Vui tham khảo quy tắc sử dụng khi nhận được.

7) Tiền thưởng sự kiện này chỉ hỗ trợ đòn bẩy tối đa 10x. Tiền thưởng có hiệu lực trong 10 ngày, vui lòng sử dụng trước khi đáo hạn.

8) Tiền thưởng và Dogecoin sẽ được phát trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc.

9) Nghiêm cấm sử dụng nhiều tài khoản để cày giải thưởng. Sử dụng cùng thiết bị và trùng KYC sẽ bị coi là cùng 1 người dùng. Nếu phát hiện được sẽ tước quyền tham gia sự kiện.

10) Quyền giải thích cuối cùng sự kiện này thuộc về Bingbon.

Bắt đầu giao dịch ngay

Bingbon là 1 trong 3 sàn có khối lượng giao dịch lớn nhất tại thị trường Việt Nam. 

  • Phí giao dịch thấp nhất thị trường.

  • Sử dụng nhiều loại nền tảng hỗ trợ khách hàng.

  • Hỗ trợ khách hàng 24/7.

Live prices on most popular markets

[crypto type="list" coins="BTC,ETH,DASH,NEO,ARK,WAVES,HT,ZIL"]
Name Price24H (%)
Bitcoin (BTC)
$19,504.65
2.03%
Ethereum (ETH)
$1,076.84
1.19%
Tether (USDT)
$1.00
0.13%
BNB (BNB)
$221.40
1.48%
XRP (XRP)
$0.320037
2.27%
Cardano (ADA)
$0.453886
0.37%
Dogecoin (DOGE)
$0.066819
1.28%