Tổng quan về 2 loại ký quỹ giao dịch ở hợp đồng tiêu chuẩn của Bingbon

I – Tổng quan về 2 loại ký quỹ giao dịch

Tổng quan về 2 loại ký quỹ giao dịch của Bingbon

 1. Chế độ ký quỹ riêng là gì? 

Ở chế độ ký quỹ riêng, mỗi lệnh đều độc lập với nhau. Vốn mỗi lệnh (hay còn gọi là ký quỹ) khi lỗ chạm mức ép thanh lý sẽ bị ép đóng thanh lý.

 1. Chế độ ký quỹ chéo là gì?

Ở chế độ ký quỹ chéo, ký quỹ của toàn bộ lệnh và số dư trong tài khoản sẽ đồng hường và chịu chung tổn thất. Nó nghĩa là mỗi lệnh có thể lỗ vượt quá ký quỹ của lệnh đó. Khi khoản lỗ chạm mức ép thanh lý, toàn bộ lệnh sẽ bị ép đóng thanh lý cùng lúc, thiệt hại toàn bộ tài sản trong tài khoản.

II – Cách tính của chế độ ký quỹ riêng

 1. Tỷ lệ phí tài trợ

 • Phí tài trợ là phí được tính cho lệnh giữ quá 1 tiếng
 • Nếu tỷ lệ phí tài trợ là số dương, phí sẽ được thu, nếu là số âm sẽ được nhận tiền thưởng
 • Cách tính phí: Tổng mức giao dịch * tỷ lệ phí tài trợ
 • Phí được quyết toán hàng ngày mỗi lần vào lúc 00:00, 08:00, 16:00 (giờ Singapore)
 • Thống nhất quyết toán khi đóng vị thế
 1. Cách tính giá ép thanh lý dự kiến

Định nghĩa hướng giao dịch như sau: Long là 1, Short là -1

Không xét phí thủ tục và phí tài trợ

Giá ép thanh lý dự kiến = Giá mở vị thế * [ 1 – ( 0.9 / Đòn bẩy ) * Hướng giao dịch ]

 1. Cách tính lãi lỗ chưa thực hiện

Lấy ví dụ giao dịch ký quỹ USDT:

Lãi lỗ chưa thực hiện = Hướng giao dịch * Đòn bẩy * (Giá đóng vị thế – Giá mở vị thế) / Giá mở vị thế

III – Cách tính ở chế độ ký quỹ chéo

 1. Lãi lỗ chưa thực hiện

Là lãi lỗ thả nổi chưa thực hiện của lệnh giữ, khái quát tình hình lãi lỗ.

 1. Giá trị ròng – Tài sản ròng của tài khoản sau khi tính lãi lỗ chưa thực hiện

Trong trường hợp lý tưởng, sau khi đóng toàn bộ lệnh, số tiền trong tài khoản sẽ bằng giá trị ròng được thấy trước khi đóng lệnh.

Ví dụ: Tài khoản chuyển vào 100 USDT, mở 2 vị thế (bất kể bao nhiêu), lãi lỗ chưa thực hiện lúc này là 5 USDT.

Giá trị ròng là 105 USDT。

 1. Ký quỹ lệnh giữ

Là tổng số tiền ký quỹ ban đầu cho tất cả các lệnh

Ví dụ: Đặt 2 lệnh – 1 lệnh vốn 10 USDT, 1 lệnh vốn 5 USDT. Ký quỹ lệnh giữ là 15 USDT

 1. Ký quỹ khả dụng

Là số lượng tiền ký quỹ có thể dùng để đặt lệnh

Chú ý, ở chế độ ký quỹ chéo, lãi lỗ chưa thực hiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến “Ký quỹ khả dụng”.

Khi lãi lỗ chưa thực hiện tăng, ký quỹ khả dụng sẽ tăng. Khi lãi lỗ chưa thực hiện giảm, ký quỹ khả dụng cũng giảm.

Do đo, ở chế độ ký quỹ chéo, lệnh lãi lỗ có thể bù trừ các lệnh lỗ khác, đồng thời lợi nhuận thả nổi có thể dùng để đặt thêm lệnh, nâng cao hiệu quả vốn. Cách tính: ký quỹ khả dụng = giá trị ròng – ký quỹ lệnh giữ (giá trị nhỏ nhất là 0)

Ví dụ:

Tài khoản chuyển vào 100 USDT, đặt 2 lệnh, thời điểm này lãi lỗ chưa thực hiện là 5 USDT. Giá trị ròng là 105 USDT. Ký quỹ lệnh giữ là 15 USDT. Ký quỹ khả dụng là 90 USDT

Giả sử lãi lỗ chưa thực hiện biến thành 55 USDT, giá trị ròng biến thành 155 USDT. Ký quỹ khả dụng là 140 USDT. (lãi thả nổi thấy được có thể trực tiếp sử dụng)

 1. Tỷ lệ ký quỹ

Là chỉ báo quan trọng nhất để đo lường rủi ro tài khoản.

Khi tỷ lệ ký quỹ đạt 0%, tài khoản sẽ kích hoạt ép đóng thanh lý, đây là cơ sở duy nhất để ép đóng thanh lý tài khoản.

Tỷ lệ ký quỹ càng cao, rủi ro càng thấp. Tỷ lệ ký quỹ càng thấp, rủi ro càng cao.

Cách tính: > Tỷ lệ ký quỹ = Giá trị ròng / Ký quỹ lệnh giữ – Hệ số điều chỉnh > Hệ số điều chỉnh để ngăn ngừa thủng vị thế (âm số dư), trước mắt là 10%

Ví dụ: Giá trị ròng 150 USDT, ký quỹ lệnh giữ 15 USDT.

Tỷ lệ ký quỹ là 150/15 – 10% = 990%

Khi giá trị ròng còn 1.5 USDT,1.5/15 – 10% = 0 , kích hoạt ép đóng thanh lý.

 1. Tỷ lệ phí tài trợ

 • Phí tài trợ là phí được tính cho lệnh giữ quá 1 tiếng
 • Nếu tỷ lệ phí tài trợ là số dương, phí sẽ được thu, nếu là số âm sẽ nhận được tiền thưởng.
 • Cách tính phí: Tổng mức giao dịch * tỷ lệ phí tài trợ
 • Phí được quyết toán hàng ngày mỗi lần vào lúc 00:00, 08:00, 16:00 (giờ Singapore)
 • Quyết toán tại điểm và tạo doanh thu (không như ký quỹ riêng)
 1. Giá ép thanh lý dự kiến

Ta có vốn A, đòn bẩy B, giá mở cửa C, mua lên/mua xuống K (mua lên K = 1, mua xuống K = -1)

Để thuận tiện tính toán, KAB/C là J。

Mỗi lệnh cần ghi lại KAB là L. Ghi lãi lỗ lệnh giữ mỗi cặp giao dịch P(btc), P(eth),P(ltc),……P(trx)

Ghi Liq là giá ép thanh lý.

Nếu Liq(btc) là giá ép thanh lý dự kiến cho lệnh giữ của sản phẩm giao dịch btc

Liq(btc) = 【ký quỹ lệnh giữ * hệ số điều chỉnh – giá trị ròng + P(btc)+(L1+L2+ …… +Ln)】÷(J1+J2+ …… +Jn)

Chú ý:

 1. L1,L2,J1,J2 là lệnh BTC
 2. Giá trị kết quả có thể không ý nghĩa (Mẫu số là 0)  và là số âm hay số dương vô hạn.
 3. Khi kết quả không ý nghĩa hay là số âm hay kết quả > 100 vạn, hiện thị là —

Bắt đầu giao dịch ngay

Bingbon là 1 trong 3 sàn có khối lượng giao dịch lớn nhất tại thị trường Việt Nam. 

 • Phí giao dịch thấp nhất thị trường.

 • Sử dụng nhiều loại nền tảng hỗ trợ khách hàng.

 • Hỗ trợ khách hàng 24/7.

Live prices on most popular markets

[crypto type="list" coins="BTC,ETH,DASH,NEO,ARK,WAVES,HT,ZIL"]
Name Price24H (%)
Bitcoin (BTC)
$19,725.89
3.43%
Ethereum (ETH)
$1,108.97
5.19%
Tether (USDT)
$1.00
0.03%
BNB (BNB)
$223.86
3.11%
Cardano (ADA)
$0.467054
4.21%
XRP (XRP)
$0.323851
3.60%
Dogecoin (DOGE)
$0.067893
3.54%